Hello PDF

PREDGOVOR O d p o s le d n je g iz d a n ja o v e k n již ic e d o š lo j e d o d a ljih u s a v r š a v a n ja p o s to je ć ih i r a z v o ja n o v ih e le k tr o n s k ih u r e đ . Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe” Ploìica za 9, Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4taktni, rif. original TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. MISS MOTORI Predstavljamo kandidatkinje 1 STRIP Joe Bar 1. .. omogućuju podešavanje u 6 pozicija umjesto u 4 kao do sada. Vozači će zasigurno.

Author: Nirisar Yozshumuro
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 16 November 2010
Pages: 377
PDF File Size: 6.52 Mb
ePub File Size: 1.42 Mb
ISBN: 840-5-32519-275-3
Downloads: 84438
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazragore

Elektronska regulacija napona — 1.

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

Naponom sa sekundarne strane, posle ispravljanja, puni se kondenzator do — V. Dpf filter je sastavni deo svakog vozila sa dizel agregatom koje je napravljeno posle godine. Na ekranu se pojavljuju dva oscilogram a iz prim arnog i sekundarnog kola bobine. Tu spadaju i sami vodovi koji povezuju pojedine delove. U tabeli 28 dati su podaci za konvertore izlazne snage 10, 20 i 50 W, za ulazne napone 6—12 V.

Broj navojaka notori 1 volt: Sa T2 blokira i T3 i tako prek id a stru ju eksitacije u DF. We need your help to maintenance this website.

The crankshaft position sensor is used by the cars ECU to determine where the crankshaft is at any given time, then it can decide when and what spark plug to use, and what injector needs to spray, if the sensor is faulty, it has no elektronikz of knowing what to do and therefore will not start.

  HOSPITIOUS ADOPTION PDF

Napon osciluje oko vrednosti 14 V. Razm ak kontakta ostaje isti kao kod ranijeg paljenja. Iz tabele ,35 odgovara lim br. Napon generatora zbog toga opadne. C4 puni se preko P dok je zatvorenR4 i Np.

Radi ovoga se instrum ent vezuje prem a sl. Broj obrtaja 0— u minuti.

A sada da vidimo kako dolazi do okidanja tiristora. Ako imate pitanje, molim vas da to postavite preko foruma: Testni primerak je isto to dokazao. Elektronska regulacija autojobila — 4.

Od integrisanih kola dolazi u obzir po jedan komad4-haktni, LM i dva kom ada Sometimes a Renault Clio may not start because of problems with its crankshaft position sensor. Kondenzator C4 isprazni se preko Ti, akum ulatora i p rim arnug nam otaja bobine. This is the throttle body cleaning video here: Sam proces se mnogo ne razlikuje kada su u pitanju druge marke automobila ili kombi vozila. Sa T2 blokira i T3 i T4 i kroz bobinu se prekida struja.

T ransform ator se m elektrlnika na jezgru kvaliteta IV od trafo lim a br. Iz te grupe imamo npr. U integrisanom kolu nalaze se dva takva kola NI i N2.

Tiristorsko paljenje — 2. Ova se frekvencija dobija iz obrasca: E lek tro n ik a u autom obilu, IV izdanje — R ecenzent: Veliki pozitivni napon, koji n astaje usled sam oindukcije u bobini, na kolektoru T2, b lokira preko R5 i dalje tranzistor T I sve dok traje varnica.

Baterija i akumulator Galvanski elem enti ili akum ulatori B aterija elem enata ili akum ulatora 6. Gepek je solidnih dimenzija za ovu klasu, mada recimo Citroen C3 ima komforniji gepek. In this video i replicated the problems i had by simply unplugging the sensor, although it 4taktni a bit dirty, it was still working fine, when there was an oil leak the sensor used to get covered in muck.

  ATMEGA164P DATASHEET PDF

Staber VW ilk K.

Elektronika u Automobilu – Free Download PDF

Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja motora, pa je obrtom er potreban za kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim obrtajim a motora. Sem toga, stroboskop radi prilikom ispitivanja samo 5—10 sekundi. Zbog 4-takti je uvedeno tzv. Postupak upozorenja ide ovako: Nova knjiga sa ilustriranim opisom funkcije senzora i aktuatora motora kod novih vozila. Pratite me i na FB: Regulacija se izvodi ovako: For those of you who have this problem, the cause is the lambda probe!

Elektronika u Automobilu

Sa T2 provodi i T3 i T4 i posle 1,5 ms opet se uspostavlja stru ja u p rim aru bobine. It will turn over but won’t fire up. Za punjenje 6-voltnih akum ulatora ima na sekundaru transfo rm ato ra odvod oko 12 V, a za voltne akum ulatore sekundarni napon iznosi 18 V.

Motroi je dioda Dl sa si. Anyhow its a simple fix that should help if you need to get your car started. Takav p rim er pokazuje si.