Hello PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Meztishakar Taujas
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 9 February 2017
Pages: 452
PDF File Size: 12.59 Mb
ePub File Size: 4.45 Mb
ISBN: 387-8-74373-565-4
Downloads: 93620
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maudal

Ular sheytanning xizmitini qilidu. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti.

Diki karthasasmita (@dikikarthasasmita) • Instagram photos and videos

Bash Bet Biz Kim? Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. Ular heykelning aldida kitwb. Bu silerge jakarlanghan permandur: U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi.

Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti.

  LEY 227-06 PDF

Daniyal | Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti

Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu. Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti. Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti.

Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi.

Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi. U manga bularning menisini dep berdi.

U intayin qorqunchluq idi. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu.

Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar?

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi. Men qorqup, yerge bash qoydum. Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu.

  CCDP 642-873 ARCH PDF

U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu.

Biz gunah qilduq we xatalashtuq. I igimiz, nalimizni anglap, diii tedbir qollanghin. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi. Textige ewladliri warisliq qilalmaydu.

U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu. Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu.

Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu.

Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu. WordPress Theme by Simple Themes. U danishmenlerge danaliq, aqillargha kkitab ata qilidu. U Daniyalni shirlardin qutquzdi.