Hello PDF

Strictly Necessary Cookies. These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in. Pentru cursuri de Reiki Traditional / Usui Reiki Ryoho organizate de Presopunctura, Reflexoterapia, Relaxoterapia, Aromoterapia, Cromoterapia, Fitoterapia si. Sanatate,longevitate cu produse naturiste tibetano-chinezesti,TIANSHI,TIENS. Aparate TIANSHI,TIENS pentru intretinerea si refacerea litate.

Author: Tojagar Goltijinn
Country: Tunisia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 20 December 2007
Pages: 426
PDF File Size: 8.49 Mb
ePub File Size: 15.44 Mb
ISBN: 581-8-46405-512-4
Downloads: 49449
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazukasa

Cele mai importante, din punct de vedere lerapeulic, se gaselc la exlremitatile membrelor, sub coate si sub genunchi. Nevralgia sciatici unuirraseu ff: Trebuie spus cd la acestultim critcriu sc puttctelor si mcridianclor. J’i c t’ u'”cunof steb”1L? Ele dispar irumai atunci cdnd pe’locul’r6spectiv au survenidmodifrciii: Ea se manifestamai alesnoaptea,se agraveazdla frig cdldurd. Conform gAndirii taoiste, Univeriul esteun tot fo. Inaintede a r,5 prezentadurerilecele rnai frecventintAhliie.

Sabin Ivan Presopunctura – PDF Free Download

Ea consiii din microinjectii efectuatecu un cparat special,un rnultiinjectc-r. In grupa cauzelor externe,pe primul plan se situeazdfrigul sau cdlduraprea mare, psilriccsi alimentare. Pentru chinezi fiecare punct poarti un nume in legituri cu topografia si presopuncfura sa, a cdror traducere exactd in alte limbi este foarte dificil[.

T suprimebduturilealcobhce’gazoaseqi alimentele – interzicereafumatuluisi a mestecatuluide gumd;. Dureriledin anginapectoralSse datoresclipsei de oxigenla nivelul muschiuluiinimii.

Sernnelediagnostice ale fetei, dupi tradilionaligtiijaponezi J Rofidal ‘ Cu ajutorul privilului lVang se pot descop-eriunele modificdri morfologice la nivelul unor segmenteale corpului, aqa sepoateobservain fig’ Aceastdultimd boall, cum reiese qi din denumireasa in l. Hrsmurui t”nomen atat ae. Cu trecereaanilor, durerile de spate au si alte cauze, pe primul plan situAndu-seprocesulde uzurS.

  EN 13480-3 PDF

Se mai recomandd;infuzie de urzici, decoct de coajdde ceapi indulcite. De o mare suntsi relatiilesexuale. Un adult sdndtostrebuie sa aibd o teirsirlnemfxima intre I l cm mm 9i minimd intre cm 7Gmm. Bolnavii care fac cize de angind pectorali pot folosi pe l6ngi nitroglicerini saualte medicamente.

Manevra de dispersieexecutatdcu virful degetului. Cu ocaziaunui efort mai mare,estenecesard o cantitatecrescut[ de s6nge,intrucdt si nevoile de oxigen ale 54 muqchiuluicardiaccresc.

Ele srirvin in boli de ficat, indigestie,colite, constipaJieetc. Pentru reuqitasa veti folosi rnanevreicindicate,lindnd sealrade cuurs al durerii,descrisinai sus.

Metooa nrin intermediul unui vibrator punctiform. Legii celor cinci elemente”: Ruperea legdturitoi dintre om si Uniivers contribuie la producerea bolilor.

Destulde des,amelealaesteinsoliti de grefuri,vdrs[turi qi starede r5u. Ary1sle energie,ti ninlete-vii, are in p. Manertei eres pec l i re sc i nvatl i nci de pe bdn c i l egc ol i i. L I presounctura Fran! Se observddeci cd obrectivulmajor presopuhctura mediciniitradilionale este inceperea tratamentului cAt mai precoce sau chiar mai inainte ca boala sd se fi produs. Ele excitl foarle puternic fibrele senzitivecare transmit senzaliilede la periferie – ce iau nastere cu aceastdocazie- la creier, unde sunt perceplltesub formd de durere.

Cei 22 de Maestrii Initiati de catre Hawayo Takata

Pentrucele cu caracter permanentadresa i-v[medicrilui,pdntrua le descopericauzaqi 4 le trata. Toqic opi i s unt i nv aqal si i s e prez i ntei a rnedi c.

  HABITANTE CARCOSA PDF

Iidiferent d6 gradu’i de cultur6, fiecare popor, in uima u1e! De cele mai multe ori, toate acestefenomene sunt precedatede numeroasedrumuri la toaletd.

Durerilede cot T3i pgt fi hatorateunorproceseinfec ioase sau tumori locale. Tonifierea bine executatd va fi urmatd de paloare, crestereasensibilititii si tonusului muscularlocal. I10situqt la,exq. Ivan Graziani Ivan Graziani.

Gripa o- boal5 infectocontagioasd cu mare rdspAndireeste si patogenic-areo produc. Cdt pri antibi3fi f. Zonele respectivedevin mai dure cdnd suferintaorganutui proiectat la acel niv,elesteprodusade un excesenergetic”lANG. Cancerul pulmonar sau tubercttloza pnlntonard pot de. Iatd cAtevapuncte ce se recomandd a fi masatb zilnic: Pentru prevenirea tracului, de mai multi vreme se folosesc, inaintea marilor competitii sportive, psiholbgi, al cdror rol s-a dovedit extrem de util.

Vechii chinezi consideraucd numai un medic inferior se ocupd de tratarea bolilor deja apdrute. La acestcriteriu se incadreazd si mirosulr.

De ce aceast[bruscdcotiturd in plin avdnt al medicamentelor de sintez6? Pentru a obJineun astfel de efect, stimularea punctelor trebuie ficuti in mod continuu, in tot timpul anesteziei. Deci rinichiul, de pe coloana apei, distruge inima qi vasele, de pe coloana focului. I Au fost descoperitein Anglia, de citre H.